Thursday, July 16, 2009

Torsdagskonst - Amy Bennett



Jag beundrar det arbete som Amy Bennett lägger ner på sina målningar redan innan hon påbörjar själva målandet, att hon diktar upp en historia om ett helt bostadsområde till exempel. Påminner mig om de böcker som beskriver personer och platser i början, för att man ska få någon slags uppfattning om hur det ser ut och vad personerna har för relation till varandra.

Jag tycker också mycket om Amy's teknik och målningar, trots att dom ofta har något obehagligt över sig om man tittar närmare. Jag kommer ju inte heller ifrån att jag har en förkärlek till målningar med hus, vilket kanske märks.